Aikataulut ja liput Bussiaikataulut Bussiliput Alennukset Matkustajapalvelut Ohjeet ja ehdot Usein kysyttyä Matkapalvelut Hinnat Bussiliput-mobiilisovellus Matkakorttikauppa Pakettipalvelut Lähetä paketti Pakettien lähetysvaihtoehdot Lisäpalvelut Pakkaaminen Lähetysten seuranta Pakettien hinnat käteisasiakkaille Ulkomaan paketit käteisasiakkaille Vastaanota paketti Kuljetusehdot Usein kysyttyä Pakettipalvelut Näin käytät pakettiautomaattia Toimipisteet Toimipistehaku Toimipisteverkosto Yrityksille Kuljetus- ja rahtipalvelut Usein kysyttyä, sopimusasiakkaat Palvelut verkkokauppayrityksille Yritysmyynti kuljetus- ja rahtipalvelut Matkapalvelut Myynti Matkapalvelut

Suomalaiset kaikissa ikäluokissa ostavat matkaliput verkossa – mobiililippuja ostetaan vielä maltillisesti

Matkahuolto selvitti, minkälaiset asiat vaikuttavat suomalaisten valintoihin kaukoliikenteen matkoilla. Useimmat vastaajista käyttävät kaukoliikenteessä pääosin kolmea kulkuvälinettä: omaa autoa (57,2 %), junaa (56,7 %) ja bussia (50,0 %). Suurin osa suomalaisista tekee kaukoliikenteen matkoja satunnaisesti (44,5 %), mutta nuorten aikuisten joukossa luvut ovat selvästi vanhempaa väestöä suurempia. Suomalaiset hankkivat matkalippunsa pääasiassa verkosta, mutta mobiiliostaminen on Suomessa vielä kohtalaisen vähäistä.

Suomalaiset valitsevat kaukoliikenteen matkoja erityisesti edullisen hinnan, helppouden ja luotettavuuden perusteella. Nuorten aikuisten keskuudessa on havaittavissa myös, että palveluiden taso matkan aikana vaikuttaa oleellisesti valintaan. Muun muassa langaton verkkoyhteys matkan aikana koetaan hyvin tärkeäksi. Kaukoliikenteen matkoja tehdään joka puolella Suomea, ja vaikka väestömäärältään suurempi Etelä-Suomi korostuukin tuloksissa, myös Pohjois-Suomessa tehdään paljon kaukoliikenteen matkoja julkisilla liikennevälineillä ja suhtaudutaan yksityisautoiluun kohtalaisella varauksella.

Toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1 002 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista ympäri maata.

Suomalaiset ovat siirtyneet verkkoon asioimaan

 • Kaikenikäiset suomalaiset ostavat liput mieluiten verkossa: 77,1 prosenttia kaikista vastaajista- ja ostaa liput verkosta tietokoneella. Ahkerimpia tietokoneen kautta lippunsa ostavia matkustajia ovat itäsuomalaiset (79,7 %). Mobiililaitteella lippuja ostetaan vielä maltillisesti (20,9 %), mutta nuorten aikuisten vastaukset viittaavat muutokseen tulevaisuudessa. Kyselyn 18–22-vuotiaat ovat suurin mobiililippuja ostava ryhmä, ja heistä 33,7 prosenttia ostaa liput mobiilissa.
 • Helppous matkoja varatessa avainasemassa: Vastaajat arvostavat eniten matkustusaikaa (64,3 %), yhteyden sujuvuutta (52,5 %) ja lipunoston mahdollisuutta verkossa (52,2 %). Muita tärkeitä asioita ovat WC-tilat (34,6 %), lippuvalikoima (27,7 %) ja istumapaikan valinta (25,3 %).

Nuoret innokkaimpia matkustajia – harrastukset usein kaukoliikenteen matkan päässä

 • Eteläsuomalaiset ja nuoret aikuiset matkustavat eniten: viimeisen viiden vuoden aikana eteläsuomalaisista 26,3 prosenttia kertoi lisänneensä kaukoliikenteen bussien käyttöä. 23–35-vuotiaista vastaajista jopa 34,9 prosenttia kertoi kaukoliikenteen bussimatkojensa lisääntyneen edellisten viiden vuoden aikana. Bussilla kaukoliikenteen matkoja taittaa satunnaisesti 39,1 prosenttia, autolla 46,3 prosenttia ja junalla 53,4 prosenttia vastaajista.
 • Nuorista aikuisista moni matkustaa kaukoliikenteessä viikoittain: Kaikista vastaajista maltillinen 5,1 prosenttia tekee viikoittaisia kaukoliikenteen matkoja bussilla ja 3,9 prosenttia junalla. 18–22-vuotiaat vastasivat tekevänsä keskiarvoa huomattavasti useammin matkoja kaukoliikenteen busseilla (11,2 %) ja autolla (12,4 %). Junalla viikoittain pitkää matkaa taittaa 18–22-vuotiaista 5,6 prosenttia.
 • Vapaa-ajan harrastukset usein matkan takana: 61,2 prosenttia kaikista vastaajista käyttää kaukoliikenteen välineitä vapaa-ajan matkoihin. Erityisen ahkeria vapaa-ajan matkojen tekijöitä ovat 18–22-vuotiaat, joista jopa 74,2 prosenttia tekee harrastus- ja muita vapaa-ajanmatkoja kaukoliikenteessä.
 • Kotimaanmatkat kiinnostavat pohjoissuomalaisia eniten: 53,6 prosenttia kaikista vastaajista kertoi käyttävänsä kaukoliikennevälineitä kotimaassa matkailuun. Vastaajista kotimaanmatkoja tekevät eniten pohjoissuomalaiset (58,8 %). Vähiten kotimaassa puolestaan matkaavat itäsuomalaiset, joista 51,9 prosenttia totesi käyttävänsä kaukoliikennettä kotimaanmatkailuun.

Luotettavuus ja hinta ovat tärkeitä suomalaisille

 • Liikennevälineen luotettavuuteen kiinnitetään huomiota: Vastaajista 26,4 prosenttia kertoi pitävänsä luotettavuutta bussien etuna ja 19,0 prosenttia junan. Luotettavuus kiinnostaa eniten 56–70-vuotiaita, joista 30,4 prosenttia piti sitä bussien etuna ja 34,8 prosenttia junan.
 • Ympäristön kuormittavuus kiinnostaa suomalaisia: 36,3 prosenttia kaikista vastaajista valitsee junan ympäristöystävällisyyden vuoksi. Ympäristön hyvinvointi kiinnostaa suomalaisia, ja 36,0 prosenttia pitääkin junan etuna ympäristöystävällisyyttä ja 20,1 prosenttia kertoo samaa busseista. Junan ympäristöystävällisyys vetosi eniten 56–70-vuotiaisiin vastaajiin (39,1 %), kun bussin ympäristöystävällisyyttä valintaansa vaikuttavana eniten, 31,5 prosenttia, korosti 18–22-vuotiaiden vastaajajoukko.
 • Hinta ratkaisee: Kaikista vastaajista 52,7 prosenttia piti bussien etuna hintaa, kun taas junien etuna 25,2 prosenttia vastaajista piti hintaa. Edullisen hinnan vaikutus valintaan korostuu erityisesti nuorten 18–22-vuotiaiden vastauksissa, sillä heistä jopa 60,6 prosenttia piti bussien hintaa ratkaisevana etuna.
 • Kaukoliikenteen kulkuvälineet kilpailevat reittivalikoimalla: kaikista vastaajista 30,4 prosenttia pitää reittivaihtoehtojen valikoimaa bussien etuna. Hieman keskiarvoa enemmän kannatusta reittivaihtoehdot saivat nuorten 18–22-vuotiaiden vastaajien keskuudessa (38 %). Reittivaihtoehtoja junan etuna piti 16,9 prosenttia kaikista vastaajista. Asuinpaikan perusteella tyytyväisimpiä junan reittivalikoimaan ovat eteläsuomalaiset (19,4 %) ja tyytymättömimpiä itäsuomalaiset, joista 10,5 prosenttia oli tyytyväisiä valikoimaan.
 • Naiset tekevät työmatkoja kaukoliikenteessä miehiä enemmän: 29,2 prosenttia naisista kertoo kulkevansa kaukoliikennevälineillä työmatkan vuoksi, miehistä taas 20,9 prosenttia käyttää kaukoliikennettä työmatkailuun.

Suomalaisten suhde yksityisautoiluun murroksessa – uudenlainen liikkumisen kulttuuri nostaa päätään

 • Autojen omistajat ovat edelleen keskittyneet harvemmin asutuille seuduille: 22,7 prosenttia pohjoissuomalaisista vastaajista ei omista autoa, kun vastaava luku Etelä-Suomessa on 37,5 prosenttia. Välimatkojen pituus harvoilla alueilla näkyy edelleen auton omistajien määrässä selkeästi.
 • Eteläsuomalaisilla ja miehillä vähiten ajokortteja: Kaikista vastaajista 12,9 prosenttia totesi ajokortittomuuden syyksi julkisen kaukoliikenteen käyttöönsä. Miehistä 14,9 prosenttia vastasi, ettei omista ajokorttia, kun vastaava luku naisten kohdalla oli 10,8 prosenttia. Ajokortittomuus keskittyy myös selvästi alueille, joilla julkinen liikenne on runsasta, sillä eteläsuomalaisista vastaajista 16,3:lla prosentilla ei ole ajokorttia, kun esimerkiksi Pohjois-Suomen vastaava luku on 8,4 prosenttia.
 • Pohjois-Suomessa eniten haluttomuutta yksityisautoilua kohtaan: 43,7 prosenttia pohjoissuomalaisista vastaajista ei halua taittaa kaukoliikenteen matkoja yksityisautolla. Eteläsuomalaisista vastaajista 36,4 prosenttia ei halua matkustaa yksityisautolla.

Nuoret haluavat palveluita matkalla suuria ikäluokkia enemmän

 • Nuoret valitsevat usein liikennevälineen, jossa on verkko-yhteys: 31,5 prosenttia 18–22-vuotiaista vastaajista sanoo langattoman verkon saatavuuden matkalla vaikuttavan matkan varaukseen. 56–70-vuotiasta vain 11,6 prosenttia kertoo verkkoyhteyden vaikuttavan matkan varaamiseen.
 • Nuoret eivät halua tinkiä palveluista: 51,7 prosenttia 18–22-vuotiaista vastaajista sanoo WC:n vaikuttavan matkan valintaan. 56–70-vuotiasta vain 36,2 prosenttia kokee WC:n olevan matkustustavan valintaan vaikuttava tekijä.
 • Matkatavarat tärkeimpiä nuorille ja miehille: 22,5 prosenttia nuorista 18–22-vuotiasta sanoo matkatavaroiden määrän vaikuttavan matkan valintaan. Kaikista vastaajista miehet ovat naisia vaativampia matkatavaroiden määrän suhteen: 14,1 prosenttia miehistä sanoo tavaroiden määrän vaikuttavan valintaan, kun naisista 10,4 prosenttia vastasi samoin.

Matkahuolto palvelee kaukoliikenteen matkalaisia sekä ylläpitää pakettiverkostoa

Matkahuollon verkostoon kuuluu 100 linja-autoasemaa ja 2 000 pikavuoropysäkkiä sekä kattava reitti- ja vuorovalikoima. Verkostoon kuuluvat 1 000 pikavuoroa nopeuttavat matka-aikaa ja takaavat joustavat jatko- ja vaihtoyhteydet ympäri maan.

Matkahuollon verkkosivuilla on tarjolla runsaasti bussilippuja, myös erityisen edullisia nettitarjouslippuja alkaen 2 euroa, suurimmalle osalle pikavuoroista. Lipun oston yhteydessä voi varmistaa myös mieluisan istumapaikan hankkimalla paikkalipun verkkokaupasta. Matkahuollon verkkosivuilta lipun ostaneet voivat ottaa mukaan veloituksetta kaksi isompaa matkalaukkua ja yhden käsimatkatavaran.

Kaukoliikenteen busseissa kuljetetaan yhtä aikaa niin matkustajia kuin paketteja, jolloin Matkahuolto hyödyntää olemassa olevaa liikennettä ja vähentää muuta kumipyöräkuljetusten tarvetta.

fi| sv| en