Aikataulut ja liput Bussiaikataulut Bussiliput Alennukset Matkustajapalvelut Ohjeet ja ehdot Usein kysyttyä Matkapalvelut Hinnat Bussiliput-mobiilisovellus Matkakorttikauppa Pakettipalvelut Lähetä paketti Pakettien lähetysvaihtoehdot Lisäpalvelut Pakkaaminen Lähetysten seuranta Pakettien hinnat käteisasiakkaille Ulkomaan paketit käteisasiakkaille Vastaanota paketti Kuljetusehdot Usein kysyttyä Pakettipalvelut Näin käytät pakettiautomaattia Toimipisteet Toimipistehaku Toimipisteverkosto Yrityksille Kuljetus- ja rahtipalvelut Usein kysyttyä, sopimusasiakkaat Palvelut verkkokauppayrityksille Yritysmyynti kuljetus- ja rahtipalvelut Matkapalvelut Myynti Matkapalvelut

Matkahuolto kantelee EU-komissiolle Waltti-järjestelmän saamasta valtiontuesta

Matkahuolto kantelee TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n (myöhemmin TVV) saamasta valtiontuesta EU-komissiolle. Matkahuolto haluaa komission selvittävän, onko yhtiölle annettu valtiontuki Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tarkoittamaa sääntöjenvastaista valtiontukea. TVV hallinnoi joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää. TVV:n toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan julkisista varoista. Matkahuollon mielestä tämä valtiontuki asettaa markkinaehtoisesti toteutetut lippu- ja maksujärjestelmät eriarvoiseen asemaan kilpailussa joukkoliikenteen järjestelmistä. Lisäksi viranomaiset ovat viime aikoina kieltäneet muiden kuin TVV:n järjestelmän käytön kilpailuttamassaan bussiliikenteessä. Päätös vaikeuttaa ihmisten matkustamista sekä heikentää liikennöitsijöiden liiketoimintaa.

Suomen valtio ja joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiskaupungit ovat vuonna 2013 perustaneet TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kehittämään sekä operoimaan joukkoliikenteessä käytettävää lippu- ja maksujärjestelmää. Tarkoituksena on ollut rakentaa viranomaisten omaan käyttöön soveltuva järjestelmäkokonaisuus. Samankaltainen toimintamalli on ollut käytössä jo vuosia mm. pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Vuosina 2013–2016 kyseinen hanke on kokonaisuudessaan rahoitettu valtion budjetista Liikenneviraston toimesta. Matkahuollon käsityksen mukaan valtion budjettivaroja on käytetty hankkeeseen tähän mennessä noin neljä miljoonaa euroa ja rahoitus jatkuu Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelman 2015–2018 mukaan uusien kehityshankkeiden myötä. Suunnitelmassa tavoitteina mainitaan mm. laajentuminen informaatiopalveluihin ja muihin liikennemuotoihin kuin linja-autoliikenne.

Waltti-nimellä toimiva lippu- ja maksujärjestelmä on otettu asteittain käyttöön tietyissä viranomaiskaupungeissa syksystä 2014 alkaen. Waltti-järjestelmän rinnalla on toiminut mm. Matkahuollon kehittämä sekä ylläpitämä lippu- ja maksujärjestelmä täydentäen asiakaslähtöisesti bussiliikenteen palvelukokonaisuutta.

Erityisesti vuoden 2016 aikana viranomaiset ovat ryhtyneet laajentamaan Waltti-järjestelmän käyttöaluetta rajoittaen samalla muiden, Waltti-järjestelmän kanssa kilpailevien, vaihtoehtoisten lippu- ja maksujärjestelmien toimintamahdollisuuksia.

Kilpailuasetelmaa hankaloittaa merkittävästi se, että siinä missä esimerkiksi Matkahuolto on toteuttanut ja kehittää omaa järjestelmäänsä markkinaehtoisesti, on TVV:n järjestelmä rahoitettu kokonaisuudessaan valtiontuella. Waltti-järjestelmän käyttöalueen laajentumisen myötä TVV on Matkahuollon näkemyksen mukaan siirtynyt sellaisille järjestelmämarkkinoille, joissa kaikkien toimijoiden olisi syytä toimia markkinaehtoisesti. Tämän vuoksi Matkahuolto haluaa EU-komission selvittävän, onko kyseessä sääntöjenvastainen valtiontuki TVV:lle.

Asetelmasta johtuvan kehityksen ensimmäiset merkit ovat jo nyt nähtävissä. Muutamat ELY-keskukset ovat päättäneet kieltää yksityisten maksujärjestelmien käytön, mikä käytännössä luo TVV:lle yksinoikeuden toimia alueen ostoliikenteen lippu- ja maksupalveluiden tarjoajana. Samalla ELY-keskus on kieltänyt Matkahuollon myymien matkalippujen käytön Waltti-liikenteessä, mikä syrjäyttää yksityisen lippu- ja maksujärjestelmäpalveluita tarjoavan toimijan kokonaan pois markkinoilta. Päätös heikentää liikennöitsijöiden liiketoimintamahdollisuuksia ja myös vähentää kuluttajien käytössä olevia lipputuotteita sekä vaikeuttaa matkustamista.

Samalla Matkahuolto kantaa erityisesti huolta siitä, että viranomaisten yleisesti edistämä vapaa kilpailu sekä Liikenne- ja viestintäministeriön parhaillaan eteenpäin vietävään Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeeseen sisältyvät avoimet lippujärjestelmät eivät toteudu vaan kehitys näyttää kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Yksityiset markkinaehtoisesti toimivat toimijat tullaan viranomaisten toimesta sulkemaan pois markkinoilta.

 

fi| sv| en