Aikataulut ja liput Bussiaikataulut Bussiliput Alennukset Matkustajapalvelut Ohjeet ja ehdot Usein kysyttyä Matkapalvelut Hinnat Bussiliput-mobiilisovellus Matkakorttikauppa Pakettipalvelut Lähetä paketti Pakettien lähetysvaihtoehdot Lisäpalvelut Pakkaaminen Lähetysten seuranta Pakettien hinnat käteisasiakkaille Ulkomaan paketit käteisasiakkaille Vastaanota paketti Kuljetusehdot Usein kysyttyä Pakettipalvelut Näin käytät pakettiautomaattia Toimipisteet Toimipistehaku Toimipisteverkosto Yrityksille Kuljetus- ja rahtipalvelut Usein kysyttyä, sopimusasiakkaat Palvelut verkkokauppayrityksille Yritysmyynti kuljetus- ja rahtipalvelut Matkapalvelut Myynti Matkapalvelut

KKV:n Matkahuoltoa koskeva tutkinta etenee markkinaoikeuteen – Matkahuolto ei koe rikkoneensa kilpailulakia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Matkahuoltoa koskeva tutkinta etenee markkinaoikeuteen – Matkahuolto ei koe rikkoneensa kilpailulakia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo Matkahuollon olleen mukana linja-autoyritysten kanssa kilpailun rajoittamiseen tähdänneessä toiminnassa. Matkahuolto kiistää osallistuneensa esityksessä kuvattuun kilpailunrajoitukseen, ja korostaa toimineensa kaikissa tilanteissa kulloinkin voimassa olleiden lakien ja viranomaisohjeiden sekä KKV:n aiempien päätösten puitteissa. Tutkinta ei vaikuta matkustajille tai Matkahuollon asiakkaille tarjottaviin palveluihin eikä matkalippujen hintoihin.

Matkapalveluiden osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esityksessään katsonut Matkahuollon rajoittaneen kilpailua sulkemalla reittiliikennelupavuorot pois aikataulujärjestelmästään syksyn 2010 ja kevään 2012 välisenä aikana. Matkahuolto kiistää osallistuneensa kilpailun rajoittamiseen.

- Joukkoliikennelain muututtua joulukuussa 2009 tilanne oli pitkään epäselvä ja saimme viranomaisilta ristiriitaista ohjeistusta lain tulkintaan koskien uusia reittiliikennelupavuoroja. Reittiliikennelupavuoroihin tuolloin liittynyt menettelymme ei koskenut tiettyjä bussiyrityksiä, vaan eri bussiyritysten liikennöimiä yksittäisiä reittiliikennevuoroja, joilla lipputuotteitamme ei kelpuutettu. Olemme kaiken aikaa toimineet matkustajan edun mukaisesti ja noudattaneet viranomaisten ohjeita lain tulkinnasta sitä mukaa kun niitä on meille annettu, kertoo Matkahuollon toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo esityksessään Matkahuollon osallistuneen kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön myös Pakettipalveluiden osalta käyttämällä tarveharkintaa kuljetusjärjestelmäänsä mukaanotosta. Matkahuolto on eri mieltä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulkinnasta.

- Matkahuolto toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, joilla tehokas kuljetusjärjestelmä on ehdoton edellytys menestymiselle. Rakentamalla ja kehittämällä kuljetusverkostoamme asiakastarpeen mukaan pyrimmekin takaamaan kuluttaja- ja yritysasiakkaille mahdollisimman kilpailukykyisen verkoston ja tätä kautta laadukkaat palvelut ja edulliset hinnat, Oksaharju kommentoi. 

Pakettipalveluiden mukanaolo osana väitettyä kilpailulain rikkomusta on erittäin yllättävää, sillä Kilpailu- ja kuluttajavirasto totesi viimeksi kesäkuussa 2011 antamassaan ratkaisussa Matkahuollon toiminnan olevan kilpailulain mukaista, Oksaharju jatkaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on myös esittänyt maksettavaksi seuraamusmaksua. Matkahuolto pitää seuraamusmaksua perusteettomana, koska kokee toimineensa alusta alkaen kulloinkin voimassa olevien lakien ja ohjeiden mukaisesti.

Esityksen sisällöstä huolimatta Matkahuolto on tyytyväinen, että vuonna 2011 alkanut tutkinta etenee viimein markkinaoikeuteen.

Olemme avustaneet virastoa tutkinnassa kaikin tavoin ja olemme tyytyväisiä, että prosessi on yli neljän vuoden tutkinnan jälkeen edennyt esitysvaiheeseen, ja nyt markkinaoikeus pääsee punnitsemaan asiaa, Oksaharju toteaa.

Matkahuollosta painotetaan, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta ja sen seurauksena käynnistyvä oikeusprosessi ei vaikuta matkustajille tai pakettipalveluiden asiakkaille tarjottuihin palveluihin. Matkustajapalveluiden saralla Matkahuolto on viime vuodet panostanut palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen muun muassa palveluita digitalisoimalla. Pakettipalveluitaan ja kuljetusverkostoaan kehittämällä Matkahuolto on tuonut monipuolisia ja valtakunnallisia kuljetuspalveluita niin kuluttajien kuin yritystenkin käyttöön, ja siten luonut uutta kilpailua markkinoille.

- Matkahuolto on perustettu palvelemaan bussimatkustajia ja paketin lähettäjiä. Matkustajalla on oikeus odottaa saavansa samanlaiset palvelut riippumatta siitä, missä Matkahuollon toimipaikassa hän asioi tai mikä bussiyritys vuoroa liikennöi. Samaten maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kuljetusjärjestelmämme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman joustavia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä palveluja, Oksaharju kuittaa.

fi| sv| en