Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Vanliga frågor om Resetjänster

Tidtabellssökning

Det kan bero på följande orsaker: 1) Det finns ingen direkt bussförbindelse eller förbindelse som inkluderar omstigning och som bekräftats av bussbolaget. 2) Det går ingen buss på den valda rutten eller sträckan och den valda dagen. 3) Det valda datumet ligger inom nästa tidtabellsperiod så det finns tills vidare inga tidtabeller för det datumet i databasen.

Tidtabellssökningen fungerar enligt datum. Dygnet börjar klockan 00:00 och slutar klockan 23:59. Tidtabellerna för de turer som avgår klockan 00:00 och senare på natten ska sökas på följande dags datum.

Du kan alltid lita på att du hinner med de omstigningar som sökmotorn erbjuder. Det lönar sig emellertid att informera den första busschauffören om anslutningen, så att han eller hon i händelse av försening kan meddela den andra chauffören att det finns passagerare som ska byta buss.

Tidtabellerna hittas via en särskild söktjänst på vår webbplats och fås också på servicenumret 0200 4000. Samtalet kostar 1,99 €/min. + lna.

as = station
kk = kyrkby
kko = kyrka
las = busstation
ras = järnvägsstation
th = vägskäl, ofta till exempel korsning vid huvudväg, där bussen svänger till respektive by/stad.

Biljetter, rabatter och betalning

Priserna som finns på Matkahuoltos webbplats gäller endast då du köper en biljett i Matkahuoltos webbutik. Biljettpriset kan avvika från de priser som anges på webbplatsen om du köper biljetten på Matkahuoltos serviceställe eller av busschauffören.

En och samma passagerare får endast en rabatt per gång. En person som reser med t.ex. en studentbiljett eller webbrabattbiljett kan således inte få t.ex. tur-returrabatt på samma resa.

Om en rörelsehindrad eller handikappad person på grund av sitt rörelsehinder eller handikapp inte kan åka buss ensam, ska han eller hon resa i sällskap av en ledsagare. Ledsagaren reser gratis med den hjälpbehövande om turens totala längd från avgångsplatsen till destinationen överstiger 250 km, även om den hjälpbehövande och ledsagaren skulle resa en kortare sträcka av turen i fråga. När du beställer assistans ska du meddela att en ledsagare reser med dig.

Du måste inte köpa platsbiljett, men vi rekommenderar att du gör det särskilt under veckoslut och helger.

Det är inte möjligt att köpa enbart ett resekort. Resekortet måste alltid laddas med en biljettprodukt.

Resekort kan med vissa undantag laddas på följande ställen:

  • På de bussar där Matkahuoltos resekort kan användas
  • I R-kioskerna
  • Vid Matkahuoltos egna verksamhetsställen samt hos ombud som förmedlar och säljer resekort.

Om ett resekort med en gällande biljettprodukt försvinner eller blir stulet kan du lämna in en utredningsbegäran till något av Matkahuoltos serviceställen. Läs anvisningarna på vår webbplats.

På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala kontant, med finländska bankkort samt med följande kreditkort: Eurocard, Visa, MasterCard, American Express och Diners Club. Andra betalningsmedel som accepteras är Visa Electron och Nordea Kundfinans Ab:s brukskreditkort.

Vid Matkahuoltos ombud kan du betala kontant. De övriga betalningssätten varierar beroende på ombudet.

I Matkahuoltos nätbutik kan du betala via nätbanken samt med Visa- och MasterCard-kort. I appen Bussiliput kan du betala med Visa- och MasterCard-kort.

På de flesta bussarna kan du betala kontant. De övriga betalningssätten varierar beroende på bussbolaget.

Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.
 

Du kan begära ett kvitto genom att ringa Resetjänsternas responsnummer 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också begära ett kvitto per e-post på adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi.

Alla bussbiljetter för resor i Finland inkluderar 10 % mervärdesskatt, och du ser skattebeloppet på det kvitto som du får från Matkahuolto.

Resor

Via söktjänsten för tidtabeller ser du på vilka alla hållplatser bussen i fråga stannar.

Obs! För vissa webbrabattbiljetter finns det gränser för var passageraren kan stiga på och av bussen. Läs om förbindelsesträckorna och specialvillkoren för webbrabattbiljetterna.

Passagerare som reser med en webbiljett eller webbrabattbiljett ska alltid bevisa sin reserätt genom att uppvisa sitt körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Passagerare som reser med ett personligt resekort ska på begäran kunna styrka sin identitet.

Giltiga kort som berättigar till rabatt ska alltid uppvisas i samband med biljettköpet och påstigningen.

Det finns inga bilbarnstolar i bussarna. Du kan ta med en bilbarnstol om du vill. På de nyare bussarna finns säkerhetsbälten på alla platser.

Husdjur kan resa med på de flesta bussbolagens turer. Vanliga och ofarliga husdjur kan transporteras på bussar tillsammans med en följeslagare och på dennas ansvar, förutsatt att det finns plats på bussen. Husdjur ska placeras på ett sådant sätt i bussen att de orsakar så liten olägenhet som möjligt. De får inte placeras på bänkarna eller hållas fria. Allergiska personer som redan finns i bussen har i första hand rätt att välja sittplats och kan vid behov till och med be chauffören att inte ta med husdjuret på bussen. Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.
Medpassagerare kan dock inte förhindra att blind- eller assistenthundar tas med på bussen.
 

Normalt handbagage transporteras gratis på bussen vid passagerarens fötter eller på bagagehyllan. Övrigt bagage ska transporteras i bussens bagageutrymmen. Handbagaget får inte ta utrymme av medpassagerarna. Inom fjärrtrafiken kan en passagerare avgiftsfritt transportera två kappsäckar eller kassar i bussens bagageutrymme. Bussbolaget ska underrättas om transport av cyklar eller barnvagnar eller andra skrymmande föremål senast en vardag före avgången. Bolaget kan ta ut en separat avgift för transport av skrymmande föremål.

Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Cyklar kan transporteras på nästan alla turerna i bussens bagageutrymme förutsatt att det finns plats. Vi rekommenderar att du informerar bussbolaget om detta senast en vardag före avgången. Bussbolagets kontaktuppgifter syns i söktjänsten för tidtabeller vid turen i fråga. Avgiften för transport av cykel varierar beroende på bussbolag. Förfarandena kan variera mellan olika bussbolag.

Busschaufförer får sköta samtal som är nödvändiga för arbetet inom ramen för vägtrafiklagens påbud.

Det är tillåtet att äta och dricka på bussen om inte detta förbjuds separat på bussen i fråga (t.ex. glass och grillprodukter). Det gäller dock att iaktta särskild försiktighet. Förtäring av alkohol och andra rusmedel samt tobaksrökning är alltid förbjudet på bussarna.

Alla busspassagerare har rätt till en störningsfri bussresa. Busspersonalen ska ha arbetsro.

Busspersonalen har rätt att avlägsna en störande person från bussen som trots busschauffören förbud fortsätter att orsaka störning. Om passageraren inte kan avlägsnas omedelbart har busschauffören rätt att gripa denna tills det är möjligt.

Medpassagerare har rätt att på busschauffören begäran hjälpa till med att avlägsna eller gripa en störande passagerare. Vid behov kan busschauffören tillkalla polisen.

Passagerare får inte avlägsnas från bussen om detta orsakar fara för deras hälsa.
Det är önskvärt att medpassagerarna meddelar busschauffören om skadegörelse på bussen.
En passagerare är skyldig att ersätta skadegörelse som han eller hon har orsakat på bussen.

Kontakta Matkahuoltos kundtjänst, tfn 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också kontakta oss per e-post på adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi. Om du vill kan du också direkt kontakta bussbolaget som trafikerar turen.

Önskemål kan skickas till Matkahuolto, som förmedlar dem till rätt bussbolag. Du kan ge respons per telefon på numret 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också skicka respons per e-post till adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi.

Varje bussbolag planerar självt sina tidtabeller. Önskemål om tidtabeller, liksom övrig respons om bussbolaget, kan också riktas direkt till bussbolaget i fråga.
 

Tackmeddelanden kan skickas till Matkahuolto, som förmedlar dem till rätt bussbolag. Du kan ge respons per telefon på numret 020 331 222 (mån-fre kl. 8-16). Samtalets pris är 8,4 cent/min. Du kan också skicka respons per e-post till adressen matkapalvelut.palautteet(at)matkahuolto.fi. Du kan också rikta ditt tack direkt till det bussbolag som trafikerar turen.

fi| sv| en