Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Grupprabatt

Grupprabatt beviljas då minst tre betalande passagerare ingår i gruppen, av vilka åtminstone en har fyllt 16 år. Även barn under 12 år och personer som reser med någon annan rabattbiljett (t.ex. ungdoms-, student- och pensionärsbiljett) kan räknas med i en grupp. Dessa kan dock inte få grupprabatt utöver sin egen rabatt.
Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en