Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Rabatter

Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning rabattvillkor som bussbolagen har meddelat. Varje passagerare som har rätt till rabatt kan beviljas bara en rabatt. Giltiga kort som berättigar till rabatt ska alltid uppvisas vid biljettköpet och påstigning.

Rabatter på engångsbiljetter

Rabattgrupp  
Tur och retur  
Grupper

 

Studerande

Rabatt fås med Matkahuoltos och VR:s gemensamma studentkort eller ett kort som beviljats av av en studentorganisation och som försetts med Matkahuoltos logo. Rabatt fås också med Franks, Pivos och Slices mobilaplikation. Kadetter får rabatt genom att visa upp försvarsmaktens officiella personkort.

Läs rabattvillkoren och skaffa ett studentkort

Pensionärer

Rabatt fås med Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort som försetts med foto och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logo, FPA:s pensionärskort av papp eller ett arbetspensionskort som beviljats av arbetspensionsbolagen. Om du har ett kort utan foto ska du uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Personer som fyllt 65 år får rabatt genom att uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Läs rabattvillkoren och skaffa ett pensionärskort.

Beväringar Beväringar får rabatt med beväringskortet.
Civiltjänstgörare Civiltjänstgörare får rabatt med civiltjänstintyget.
Representanter för pressen Rabatt fås med presskort som försetts med Matkahuoltos logo.
Ungdomar  
Barn  

 

 

fi| sv| en