Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Paketräknare Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Rabatter

Matkahuolto beviljar följande rabatter på förköpta biljetter i Finland som prissätts enligt kilometertaxan för vuxna, då längden på en enkelresa är minst 60 km. Varje passagerare som har rätt till rabatt kan beviljas bara en rabatt.

Giltiga kort som berättigar till rabatt ska alltid uppvisas vid biljettköpet och påstigning.

Rabatter på engångsbiljetter

Rabattgrupp Rabatt  
Tur och retur 10 %  
Grupper 25 %

Rabatt beviljas då minst tre betalande passagerere ingår i gruppen. Läs om gruppbiljetten

Studerande 50 %

Rabatt fås med Matkahuoltos och VR:s gemensamma studentkort eller ett kort som beviljats av av en studentorganisation och som försetts med Matkahuoltos logo. Kadetter får rabatt genom att visa upp försvarsmaktens officiella personkort.

Läs rabattvillkoren och skaffa ett studentkort

Pensionärer 30 %

Rabatt fås med Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort som försetts med foto och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logo, FPA:s pensionärskort av papp eller ett arbetspensionskort som beviljats av arbetspensionsbolagen. Om du har ett kort utan foto ska du uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Personer som fyllt 65 år får rabatt genom att uppvisa identitetsbevis: ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen.

Läs rabattvillkoren och skaffa ett pensionärskort.

Beväringar 50 % Beväringar får rabatt med beväringskortet.
Civiltjänstgörare 50 % Civiltjänstgörare får rabatt med civiltjänstintyget.
Representanter för pressen 30 % Rabatt fås med presskort som försetts med Matkahuoltos logo.
Medlemmar av Busshistoriska sällskapet i Finland 30 %

Rabatt fås med föreningens medlemskort.

Ungdomar 30 % Rabatt beviljas personer i åldern 12–16 år. Åldern ska kunna bevisas på begäran.
Barn 50 % Barn i ålder 4–11 år beviljas rabatt oavsett kilometergränsen på 60 km. Högst två barn undet 4 år får resa gratis i sällskap av minst en passagerare som fyllt 12 år.

Resor som inkluderar omstigning

Priset för bussbiljetter på minst 80 km långa enkelresor som inkluderar en eller högst två omstigningar fastställs enligt resans totala längd, om resan i så fall blir förmånligare än med separata biljetter. Eftersom ungdomsrabatten varierar beroende på ort och bussbolag fastställs priset för ungdomsbiljetter som inkluderar omstigning som separata resor oberoende av den totala resans längd.

Rabatt på biljetter som laddas på resekort

Rabatt beviljas på Matkahuoltos kilometertaxa för vuxna.

Biljettprodukt Rabatt
Årsbiljett för 44 resor
  • Vuxna, rabatt minst 25 %
  • Barn, 4–11 år, rabatt 50 %
Årsbiljett för 22 resor
  • Vuxna, rabatt minst 15 %
  • Barn, 4–11 år, rabatt 50 %
22Prepaid-årsbiljett för studerande
  • Rabatt 55 %

 

fi| sv| en