Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Infartsparkeringar för pendlare till huvudstadsregionen

Infartsparkering är ett bekvämt sätt att kombinera fotgång, cyklande eller bilkörning med kollektivtrafik i huvudstadsregionen. Efter att ha nått ett tätort kan du fortsätta resan med buss, tåg, metro eller spårvagn.

Infartsparkeringar längs huvudvägar i huvudstadsregionen

Längs kustbanan och stamväg 51

 • Hangö järnvägs- och busstation
 • Ekenäs järnvägs- och busstation
 • Ingå busstation

Längs riksvägar 1 (Helsingfors–Åbo) och 2 (Helsingfors–Vichtis)  

 • Lojo busstation
 • Gruotila, Lojo
 • Vattentornet, Lojo
 • Bertbacka, Lojo
 • Seisaketie, Lojo
 • Muijala, Lojo
 • Myllylampi, Vichtis
 • Huhmari, Vichtis
 • Nummela busstation
 • Vichtis kyrkoby busstation
 • Forssa busstation

Längs riksväg 3 (Helsingfors–Tavastehus)

 • Tavastehus busstation 
 • Rajamäki, Nurmijärvi
 • Nurmijärvi kyrkoby
 • Klövskog, Nurmijärvi

Längs stambanan (Helsingfors–Tammerfors)  

 • Träskända busstation 
 • Fira, Tusbyleden

Längs Lahtis direktbana och banan mellan Riihimäki och Lahtis

 • Oitti, Hausjärvi
 • Mäntsälä busstation 

Längs riksväg 6 (Helsingfors–Borgå)  

 • Lovisa busstation      
 • Liljendal
 • Borgå busstation 
 • Ensbacken, Borgå
 • Söderkulla, Sibbo
 • Nickby, Sibbo                  
fi| sv| en