Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Webbiljett

Webbiljett är en bussbiljett som du kan köpa på Matkahuoltos webbplats.

Giltighet

Webbiljetten gäller under den dag och den tur som anges på biljetten.
Pris Webbiljettens pris beror på turen. Kontrollera priset i tidtabellssökningen och i samband med biljettköpet.
Var kan man köpa biljetten?

Webbiljetter kan köpas på Matkahuoltos webbplats. Gå till tidtabellssökningen och köp en biljett.

Biljetten gäller

Webbiljetten gäller på den dag och den tur som anges på biljetten.

Övrigt

I samband med biljettköpet skapas ett kvitto i pdf-format med detaljerade reseuppgifter. Du behöver inte uppvisa kvittot under resan men du kan vid behov skicka det till din e-post eller skriva ut det till exempel för din bokföring.

När du stiger på bussen ska du bevisa din reserätt genom att uppvisa ett fotoförsett identitetskort som beviljats av polisen, ditt pass eller ditt körkort. Om flera personer reser med samma biljett ska den person som uppgett sitt namn i samband med köpet styrka sin identitet.

Platsbiljett

Du kan boka plats med en engångsbiljett på alla snabbturer och på flera reguljära turer. Platsbokningen kostar 2,50 €/plats. Platsbokningar är inte möjliga om du ska resa med ett husdjur.

Rabattgrupper Följande grupper beviljas rabatt på webbiljetter:barn, ungdomar, studerande, pensionärer, beväringar, civiltjänstgörare, press.
Gruppbiljett Rätt till grupprabatt har alla grupper som består av minst 3 personer.
Återinlösning Webbiljetter kan inte gottgöras, ändras eller återinlösas.
Begränsningar Webbiljetten gäller endast på den dag och på den tur för vilken den har köpts. Webbiljetten kan köpas tidigast 30-32 dagar före avfärd, beroende på bussturen. Biljetten måste köpas senast kl. 13 vardagen för avfärd, lite beroende på turen. I vissa fall ska webbiljetten lösas ut senast 90 minuter före avfärd.
Reserätt Rätt att resa med en webbiljett har den person vars namn står på biljetten. När du stiger på bussen ska du bevisa din reserätt genom att uppvisa ett fotoförsett identitetskort som beviljats av polisen, ditt pass eller ditt körkort.
Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en