Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

TågBuss-biljett

TågBuss-biljetten är en kombinationsbiljett för tåg- och bussresa. Tåg- och bussresan säljs alltid samtidigt.

Giltighet TågBuss-biljetten gäller endast på vissa sträckor och turer (turer som hittas via VR:s resesökning).
Var kan man köpa biljetten? TågBuss-biljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen, VR-stationernas biljettförsäljning eller via VR Kundservice.
Rabattgrupper På bussträckan iakttas Matkahuoltos rabattvillkor, med undantag av åldersgränsen för barn, som i fråga om TågBuss-biljetterna är 6–16 år. Barn under 6 år reser gratis i sällskap av en vuxen.
Återinlösning Oanvända och delvis oanvända TågBuss-biljetter kan återinlösas. Vid återinlösningen iakttas VR:s gällande återinlösningsvillkor.
Tilläggsupgifter Tidtabeller: Anslutningar från tåget till bussen och bussen till tåget. Läs mer på VR:s webbplats.
Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en