Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Skolresestöd

Biljettprodukter med skolresestöd, årsbiljetten med 44 resor för studerande och regionbiljetten för studerande är avsedda för studerande på andra stadiet, som får skolresestöd som beviljas av Folkpensionsanstalten.

Icon Information om skolresestöd för studerande (174,2 kB)

För vem passar biljetten? Studerande på andra stadiet, då resans längd och resekostnaderna överstiger de gränser som fastställs i lagen.
Giltighet Årsbiljetten för studerande gäller på en bestämd skolresa och regionbiljetten för studerande i en angiven region.
Antal resor Årsbiljetten för studerande: 44 resor under den stödperiod som fastställts av Folkpensionsanstalten. Regionbiljetten för studerande: obegränsat antal 30 dagar i taget.
Pris Studeranden betalar en självriskandel på 43 €.
Var kan man köpa biljetten? Årsbiljetter och regionbiljetter för studerande kan köpas på Matkahuoltos serviceställen och hos de ombud som säljer resekort.
Var kan biljetten laddas på nytt? Årsbiljetter och regionbiljetter för studerande kan laddas på nytt också i R-kioskerna och på bussarna.
Biljetten gäller Årsbiljetten med 44 resor för studerande gäller för den skolresa som anges på köpintyget och under den stödperiod som fastställts av Folkpensionsanstalten.
Regionbiljetten för studerande gäller 30 dagar i taget under den stödperiod som fastställts av Folkpensionsanstalten.
Återinlösning Studeranden kan vid behov byta en biljettprodukt med skolresestöd. Vid bytet gottgörs inte återstående resor eller dagar. För bytet uppbärs en gällande expeditionsavgift. Matkahuolto återinlöser biljettprodukter med skolresestöd som inte använts över huvud taget.
Begränsningar Inköpsgångerna på skolresekortet får användas endast under det läsår för vilket stödet har beviljats.
Reserätt Skolresekortet är personligt.
Tilläggsupgifter

Ansökning av skolresestöd

Skolresestöd söks på en blankett som fås från läroanstalten eller på Folkpensionsanstaltens byråer och webbplats. Blanketten ska fyllas i och lämnas in till läroanstalten. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna på blanketten och utfärdar ett köpintyg som anger hur många gånger studeranden får köpa en biljett och den sista inköpsdagen. Studeranden kan köpa en skolresebiljett mot köpintyget. Matkahuolto behåller köpintyget. Studeranden betalar en självriskandel på 43 € för biljetten. Folkpensionsanstalten betalar skillnaden mellan det faktiska biljettpriset och självrisken.

Om skolresan förändras ska studeranden fylla i en ny ansökan om skolresestöd och få ett nytt köpintyg. Skolresebiljetten laddas på Matkahuoltos skolresekort.

Närmare information om skolresestöd och lagstiftningen om stödet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats och Statens författningsdatabank

 

fi| sv| en