Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

RESEKORT

Biljettprodukterna laddas på Matkahuoltos resekort.

Giltighet

Hela landet.

Pris 6,50 €
Var kan man köpa ett kort?

Resekort kan köpas på Matkahuoltos egna serviceställen och hos de ombud som säljer resekort.

Resekortet gäller

Resekortets tekniska ålder är tre år, varefter ett nytt kort måste köpas. Den tekniska åldern garanterar att resekortet fungerar. Giltighetstiden för biljetter som laddats på resekortet framgår av försäljningskvittot. Giltiga biljettprodukter kan användas till slut, även om resekortets tekniska ålder har löpt ut.

Övrigt Det finns både fjärr- och kontaktavläsbara resekort.
Återinlösning

Värdet på en återstående säsong eller återstående resor på ett försvunnet resekort gottgörs i enlighet med Matkahuoltos återinlösningsvillkor, exklusive resor som gjorts samma dag eller före den dag då kortet anmälts som försvunnet eller en säsong som löpt ut.

Du kan lämna in en begäran om utredning på Matkahuoltos egna serviceställen. För utredning och gottgörelse behöver vi få försäljningskvittot över den senaste laddningen som gjorts på resekortet.

För utredningen uppbärs en utredningsavgift på 20 euro. Eventuell gottgörelse betalas in på kundens konto efter utredningen.

Begränsningar

Biljettprodukterna,med undantag av Engångs- och Webbiljetter, laddas på Matkahuoltos resekort.

fi| sv| en