Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Västra Nylands regionbiljett

Med Västra Nylands regionbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat inom kommunerna i regionbiljettområdet.

  • Regionbiljettområdet omfattar kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
  • Med biljetten kan regionbiljettområdets invånare också resa till Högfors även om de här kommunerna hörs inte till regionbiljettområde.
  • Försäljning av region biljett för invånare i Lojo avslutas 30.11.2019. Lojo invånare kan använda regionbiljett t.o.m. 31.12.2019. Andra invånare inom andra kommnerna i regionbiljettområde kan resa till Lojo också efter 30.11.2019.
  • Regionbiljetten gäller i 30 dygn från och med inköpsdagen.
  • På snabbussar uppbärs en separat snabbtursavgift.
  • Även andra separata avgifter kan uppbäras, såsom natturstillägg och avgift för transport av barnvagn. 

Regionbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Försäljningsverifikat

När du köper en regionbiljett ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för regionbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i försäljningsverifikatet på förhand innan du kommer för att köpa biljetten.

Försäljningsverifikat för Västra Nylands regionbiljett

Regionbiljettens pris

Hemkommun Pris fr.o.m. 1.12.2019 (€) Pris 1.4.2015-30.11.2019 (€)
Hangö 95,00 95,00
Ingå 85,00 85,00
Lojo Säljs inte 85,00
Raseborg 85,00 85,00
Sjundeå 85,00 85,00
Vichtis 85,00 85,00
fi| sv| en