Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Regionbiljett

Regionbiljetten är förmånlig och berättigar till ett obegränsat antal resor inom ett visst regionbiljettområde.

Giltighet Regionbiljetten används på 40 regionbiljettområden. Här kan du läsa om regionbiljettområdena.
Antal resor Obegränsad reserätt inom ett bestämt regionbiljettområde.
Var kan man köpa biljetten? Regionbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.
Var kan biljetten laddas på nytt? Regionbiljetter kan laddas på nytt också i R-kioskerna och på bussarna.
Återinlösning

Återinlösningsvillkoren för regionbiljetten varierar. Villkoren anges på försäljningsverifikatet, som du undertecknar i samband med köpet. Alla regionbiljetter kan återinlösas i följande fall:

  • Under strejk, om biljetten inte alls har kunnat användas.
  • I samband med uppdateringar av biljettprodukten eller om kortets tekniska ålder löper ut, om säsongen på resekortet inte kan utnyttjas inom biljettproduktens giltighetstid.
  • Om regionbiljetten försvinner eller blir stulen kan biljettransaktionerna utredas på kundens begäran. Kunden ska styrka sin identitet i samband med att han eller hon begär utredningen. För utredning av försvunna eller stulna regionbiljetter uppbärs en gällande expeditionsavgift i samband med  att utredningsblanketten lämnas in. Det värde som återstår på regionbiljetten gottgörs kunden.
Begränsningar Eftersom regionbiljetten subventioneras av kommunerna kan en förutsättning för att få en regionbiljett vara att du är skriven i någon av kommunerna på området.
Reserätt Regionbiljetten är personlig, och när du köper biljetten ska du styrka din identitet med ett pass, ett identitetskort som beviljats av polisen eller ett körkort.
Tilläggsuppgifter Personer som regelbundet reser med regionbiljetten sparar 20–50 % jämfört med de andra biljettalternativen.
fi| sv| en