Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

PREPAID 22

Prepaid22-årsbiljetten är en biljettprodukt med 22 resor som ger studerande 55 % rabatt på biljetter för inrikestrafik köpta enligt kilometertaxan för vuxna.

För vem passar biljetten? Biljettprodukten säljs till studerande som har rätt till Matkahuoltos studierabatt
Antal resor 22 resor
Var kan man köpa biljetten? Prepaid22-årsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.
Var kan biljetten laddas på nytt? Prepaid22-årsbiljetten kan laddas på nytt på Matkahuoltos egna serviceställen och hos de ombud som säljer resekort, i R-kioskerna och på bussarna.
Biljetten gäller Prepaid22-årsbiljetten gäller i ett år räknat från inköpsdagen.
Rabattgrupper 55 % rabatt på biljetter för inrikestrafik köpta enligt kilometertaxan för vuxna. Biljettprodukten säljs till studerande som har rätt till Matkahuoltos studierabatt
Återinlösning

Prepaid22-årsbiljetten ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från det att biljettens
giltighetstid har löpt ut. Vid återinlösning av biljetten räknas engångspriset för
studerande som värde på varje resa. Summan av alla använda resor
avdras från det totala priset för biljetten, och skillnaden betalas tillbaka till kunden.
Vid återinlösning av Prepaid22-årsbiljetter tar vi ut en expeditionsavgift.

Begränsningar Prepaid22-årsbiljetten inkluderar inte rätt till omstigning.
Reserätt Biljetten kan användas för att betala flera resor som berättigar till studierabatt på samma gång.
Tilläggsuppgifter Prepaid22-årsbiljetten laddas på Matkahuoltos Resekort
Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en