Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

PREPAID 22

Prepaid22-årsbiljetten är en biljettprodukt med 22 resor som ger studerande 55 % rabatt.

För vem passar biljetten? Biljettprodukten säljs till studerande som har rätt till Matkahuoltos studierabatt
Antal resor 22 resor
Var kan man köpa biljetten? Prepaid22-årsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.
Var kan biljetten laddas på nytt? Prepaid22-årsbiljetten kan laddas på nytt på Matkahuoltos egna serviceställen och hos de ombud som säljer resekort, i R-kioskerna och på bussarna.
Biljetten gäller Prepaid22-årsbiljetten gäller i ett år räknat från inköpsdagen.
Återinlösning  

Vid återinlösning av Prepaid22 -årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som varje resas värde. Den sammanlagda summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden. Återinlösningen av biljetten ska ske inom en månad från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Efter detta kan outnyttjade resor på Prepaid22 -årsbiljetten inte längre gottgöras. Om man under biljettproduktens giltighetstid köper nya reserätter på resekortet, gäller fortfarande reserätten i fråga om eventuella outnyttjade resor. Prepaid22 -årsbiljettens giltighetstid syns på köpkvittot. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

I samband med återinlösning uppbärs en serviceavgift på 6,00 €.

Begränsningar Prepaid22-årsbiljetten inkluderar inte rätt till omstigning.
Reserätt Biljetten kan användas för att betala flera resor som berättigar till studierabatt på samma gång.
Tilläggsuppgifter Prepaid22-årsbiljetten laddas på Matkahuoltos Resekort
fi| sv| en