Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

CITYCITY-BILJETTEN

CityCity-biljetten är en seriebiljett som kan köpas för resor mellan olika städer.

För vem passar biljetten? Personer som reser samma rutt regelbundet.
Giltighet CityCity-biljetten kan köpas för fler än 30 olika förbindelsesträckor. Kolla förbindelsesträckorna och hur många resor som ingår i en biljett.
Antal resor 8-36 resor, beroende på förbindelsesträckan
Pris Biljetten kostar 250 euro för alla sträckor.
Var kan man köpa biljetten? På Matkahuoltos egna serviceställen och hos de Matkahuolto-ombud som säljer resekort. Sök närmaste försäljningsställe
Var kan biljetten laddas på nytt? CityCity-biljetten kan laddas på nytt på Matkahuoltos egna serviceställen och hos de ombud som säljer resekort, i R-kiosker och på bussarna.
Biljetten gäller

120 dagar räknat från inköpsdagen

Övrigt CityCity-biljetten laddas på Matkahuoltos Resekort. Resekortet kostar 6,50 euro.
Rabattgrupper Den som reser med en CityCity-biljett har inte rätt till andra rabatter.
Gruppbiljett En CityCity-biljett kan inte kombineras med grupprabatt.
Återinlösning CityCity-biljetten ska återinlösas inom en månad (1 mån.) från det att biljettens giltighetstid har löpt ut. Värdet för varje resa som använts är engångspriset utan rabatt. Summan av alla använda resor avdras från det totala priset för biljetten. Eventuell skillnad återbetalas till kunden.
Begränsningar

Du kan stiga på och av bussen på alla snabbturshållplatser inom avgångs- och destinationsstadens område men inte på hållplatser i andra kommuner och städer längs rutten, med undantag av de förbindelsesträckor som anges separat i tabellen.

CityCity-biljetten inkluderar inte rätt till omstigning, med undantag av sträckorna Tammerfors–Björneborg och Tammerfors–Raumo, där omstigning sker i Vittis, sträckan Tammerfors/Tavastehus–Helsingfors-Vanda flygplats, där omstigning sker i Käinbyporten med undantag av kvällens sista tur och natturer, samt Salo/Åbo–Helsingfors-Vanda flygplats, där omstigning sker på hållplatsen Torvknuten i Esbo eller Kivihovi i Suomusjärvi med undantag av sena kvällsturer och natturer.

Reserätt CityCity-biljetten är personlig och kan användas av endast en person åt gången.
fi| sv| en