Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Arbetsresebiljett Åbo–Salo–Helsingfors (Vainion Liikenne)

Med Vainion Liikennes arbetsresebiljett kan du under biljettens giltighetstid resa mellan Åbo, Salo och Helsingfors på den sträcka för vilken biljetten är avsedd. Du kan välja mellan 30 dagars periodbiljett eller en seriebiljett på 30 resor/30 dagar.

 • Biljetten gäller endast i Vainion Liikennes bussar samt mellan Piihovi och Helsingfors även i Skärgårdsvägens bussar.
 • Biljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.
 • Med en periodbiljett kan du resa obegränsat på den sträcka för vilken biljetten är avsedd.
 • Resorna laddade på en seriebiljett gäller 30 dagar räknat från den senaste laddningen. På en gång kan biljetten hålla högst 59 resor.
 • Med en seriebiljett kan man betala resor för flera passagerare.
 • Andra separata avgifter (tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för barnvagn) uppbärs inte.

Giltighetsområden i Salo

 • Salo–Åbo: Salo centrum (området sträcker sig till Pahkavuori i öster samt till korsningen mellan Perniöntie och Kirjolankatu i söder), Halikko och Piihovi.
 • Salo (zon II)–Åbo: Övrig Salo.
 • Salo–Helsingfors: Snabbturshållplatser inom Salo stad (från Vaskioanslutning i väster till Lahnajärvi i öster och Piihovi).

Giltighet i Åbo

 • I Åbo gäller biljetten i Vainion Liikennes bussar fram till hamnen.
 • Biljetten gäller inte i Fölitrafiken.

Giltighet i Helsingfors

 • I Helsingfors gäller biljetten i Vainion Liikennes bussar fram till hamnarna.
 • Biljetten gäller varken till/från Helsingfors-Vanda flygplats eller HRT-trafiken.

Försäljningsverifikat

När du köper biljetten ska du underteckna ett försäljningsverifikat med anvisningar och villkor för biljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln innan du kommer för att köpa biljetten.

Försäljningsverifikat för Vainion Liikennes arbetsresebiljett: periodbiljett och seriebiljett

Giltighetsområde Pris fr.o.m.30.8.2017 (€) Pris 1.4.2017–29.8.2017 (€)
  Periodbiljett för 30 dagar Seriebiljett 30 resor/30 dagar Periodbiljett för 30 dagar Seriebiljett 30 resor/30 dagar
Salo–Turku 169,00 136,00 200,00 156,00
Salo (zon II)–Åbo 284,00 219,00 284,00 219,00
Salo–Helsingfors 289,00 199,00 344,00 258,00
Åbo–Helsingfors 334,00 299,00 384,00 348,00

 

fi| sv| en