Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Matkahuoltos kvalitetslöfte

Vår service omfattar både bussarna och busstationerna

Vi betjänar våra kunder via vårt landsomfattande stationsnät, som omfattar Matkahuoltos serviceställen, Matkahuolto-ombuden och de serviceställen som drivs av våra andra samarbetspartner. Trafikeringen sköts av privata buss- och taxiföretag.

Vi erbjuder ett landsomfattande biljett- och tidtabellssystem

Vårt landsomfattande tidtabellssystem innehåller tidtabeller för bussturer över hela landet (förutom den interna trafiken i huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo). På adressen m.matkahuolto.fi finns en mobil version av tidtabellssökningen.

Via våra ruttplanerare på internet hittar kunderna enkelt bussrutter inom den lokala och regionala trafiken i över 20 områden med hjälp av adresser, gatunamn eller en karta.

Vi säljer biljetter till alla turer som erbjuds av bussföretag med verksamhet i Finland och som ingår i det landsomfattande tidtabellssystemet. Våra biljetter kan användas för alla dessa bussturer.

Priserna för turspecifika biljetter fås fram via tidtabellssökningen på vår webbplats www.matkahuolto.fi. Webbplatsen innehåller också ett särskilt avsnitt om priser, och prisuppgifter fås dessutom via vår kundtjänst.

Information om alla biljettprodukter fås via vår webbplats, www.matkahuolto.fi, vår kundtjänst på numret 0200 4000 samt våra serviceställen.

Vi informerar om våra tjänster och eventuella ändringar i dessa

Vi informerar om våra tjänster och eventuella ändringar i dessa via vår webbplats, www.matkahuolto.fi, vår landsomfattande kundtjänst på numret 0200 4000 och våra serviceställen.

Kundnöjdhet och kvalitetskontroll

Vi behandlar all kundrespons som vi får omedelbart och sänder ett svar till alla som uppgett sina kontaktuppgifter. Kundresponsen är ett värdefullt verktyg för oss när det gäller att utveckla våra tjänster.

Vi mäter servicekvaliteten och kundnöjdheten regelbundet, utnyttjar resultaten i utvecklingen av tjänsterna och informerar om våra resultat på vår webbplats.

Eventuella ansökningar om ersättning gällande tidtabeller och biljetter behandlar vi i enlighet med Matkahuoltos resevillkor.

Vi tar hänsyn till olika befolkningsgruppers specialbehov i våra tjänster

Vi vill betjäna alla våra kundgrupper så väl som möjligt.

På våra webbsidor finns information om vilken service och assistans vi har möjlighet att erbjuda handikappade, rörelsehindrade och andra befolkningsgrupper på våra serviceställen samt i buss- och taxiföretagarnas fordon.

Vårt tidtabellssystem innehåller information om eventuell tillgänglighetsutrustning och övrig utrustning som finns i de fordon som huvudsakligen används för respektive turer, i den mån bolagen kan ge sådan information.

Detta kvalitetslöfte finns att få på Matkahuoltos serviceställen, via Matkahuolto-ombuden samt på Matkahuoltos webbplats, www.matkahuolto.fi.

Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en