Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Tilläggsskydd

Vi rekommenderar att värdefulla försändelser försäkras med tilläggsskydd.
Försäkringen gäller i Finland från och med det att paketet har mottagits för transport ända tills det överlåts till mottagaren. Försäkringen omfattar också omedelbar retur av försändelse i sådana fall där försändelsen av någon anledning inte kan levereras till mottagaren.
Ersättningsgrunden för tilläggsskyddet är varans värde enligt handelsfakturan och transportavgiften eller varans verkliga värde och transportavgiften. Maximiersättningen är 1 700 euro/försändelse. På tilläggsskyddet tillämpas ingen självrisk. En förutsättning för att en försäkrad försändelse ska kunna ersättas är att skadebeloppet kan bevisas. Anmälan om utifrån synlig skada ska göras skriftligen innan försändelsen kvitteras av mottagaren. Dolda skador ska anmälas skriftligen inom 7 dagar från det att försändelsen överlåtits. Förmånstagaren ska ansöka om skadestånd hos Matkahuolto skriftligen inom en månad från skadan.

Pengar, värdepapper, ädelmetaller, smycken av ädelmetall, pärlor, ädelstenar, konstverk och levande djur omfattas inte av tilläggsskyddet. Tilläggsskyddet omfattar inte skador som beror på försenad transport eller andra förluster.
Försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter. Läs förpackningsanvisningarna

Skador på försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ersätts med stöd av Varutransportförsäkringen, allmänna försäkringsvillkor KU 05, 1.10.2008, helförsäkring. Närmare begränsningar anges i LähiTapiola Varutransportförsäkring, allmänna försäkringsvillkor KU 05², punkt KU 7 Begränsningar.

Tilläggsskydd kan kopplas till Närpaket, Busspaket, Expresspaket och Hemleverans.

Öppna prislistan.

matkahuolto-lisäturva.png
fi| sv| en