Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Närpaket

Transporttid Paketet transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1-3 vardagar.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto, Matkahuolto-ombud, K-Market, R-kiosk eller något annat paketserviceställe som samarbetar med Matkahuolto. Sök serviceställen.
Maximivikt 30 kg
Maximimått 60 x 60 x 120 cm
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: bussförskott, ömtåligt gods eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får en ankomstavi per SMS eller e-post när paketet kan avhämtas
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt.
Pris

Öppna prislistan

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts.
Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt i 14 dygn, varefter det sänds i retur till Matkahuoltos serviceställe på avsändningsorten på avsändarens bekostnad.

Begränsningar   Paketet får inte innehålla levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter, farliga ämnen eller annat innehåll som strider mot transportvillkoren  .

 

lahi-paketti.png
fi| sv| en