Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Hemleverans

Transporttid Paketet transporteras inom 2 vardagsdygn och levereras till mottagaren följande vardag efter den överenskomna leveranstiden.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Paketet levereras till mottagaren. Sök serviceställen
Maximivikt 55 kg
Maximimått 60 x 60 x 120 cm Maximimåtten för tilläggstjänsten Stor försändelse är 40 x 40 x 300 cm eller 70 x 80 x 150 cm.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett textmeddelande om ett ankommande paket för att avtala om leveranstid.
Mottaga paket Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet tar emot någon annan än den som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt
Pris

Öppna prislistan

Prissättningsgrund   Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts. En försändelse som innehåller en cykel prissätts enligt 55 kg. Bildäck kan skickas med den separata tjänsten för bildäck.   
Förvaring

Om mottagaren inte kan nås och paketet inte kan levereras, förvaras paketet avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande fyra vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad. Serviceavgift för förvaring

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

matkahuolto-suuret.png
fi| sv| en