Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Distributionspaket

Transporttid Paketet transporteras i regel inom 1 vardagsdygn och levereras till mottagaren följande vardag efter att det anlänt till destinationen. 
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Paketet levereras till mottagaren. Sök serviceställen
Maximivikt 55 kg
Maximimått Paketets maximivolym (längd x bredd x höjd) är 0,5 m3.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning, bussförskott, ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Vid distribution till företag informeras inte mottagaren separat om att ett paket har anlänt, utan distributionen sker vardagar kl. 8–16. Vid distribution till konsumenter inforrmeras mottagaren via sms eller per telefon om att paketet har anlänt och man kommer överens om en leveranstidpunkt.
Mottaga paket Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet tar emot någon annan än den som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt
Pris

Räkna ut priset med hjälp av paketräknaren eller se prislistan.

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts. Ett paket med en volym på över 0,07 m3 prissätts enligt volymvikt (bredd m x längd m x höjd m x 250 kg). Om någon sida av paketet är längre än 1,5 m eller om summan av den längsta sidans längd + omkretsen blir mer än 2,4 m prissätts paketet som en stor försändelse. Cyklar prissätts enligt 60 kg. Då flera paket ingår i en försändelse prissätts de enligt totalvikten eller den totala volymvikten, och då blir transportpriset lägre än om paketen skulle skickas som separata försändelser.  Stor försändelse
Förvaring

Om mottagaren inte kan nås och paketet inte kan levereras, förvaras paketet avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande fyra vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad. Serviceavgift för förvaring

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

matkahuolto-suuret.png
fi| sv| en