Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Busspaket

Transporttid Paketet transporteras i regel inom 1 vardagsdygn  Transporttiden kan vara längre i sådana fall där rutten kräver ett bussbyte.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Sök serviceställen.
Maximivikt 55 kg
Maximimått 60 x 60 x 120 cm. Maximimåtten för tilläggstjänsten Stor försändelse är 40 x 40 x 300 eller 70 x 80 x 150 cm.
Betalare Avsändare eller mottagaren
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: bussförskott, ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett ankomstavi per sms när paketet kan avhämtas.
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt.
Pris

 Öppna prislistan

Prissättningsgrund Paketet prissätts enligt vikten och de tilläggstjänster som valts. En försändelse som innehåller en cykel prissätts enligt 55 kg. Bildäck kan skickas med den separata tjänsten för bildäck.
Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande sju vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad. Serviceavgift för förvaring

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller annat innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

matkahuolto-materiaalit.png
fi| sv| en