Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Ofta ställda frågor

1) ATT SÄNDA PAKET

Kan jag skicka en moped via Matkahuolto?

Nej, Matkahuolto transporterar inte motorfordon.

Kan jag föra paketet direkt från hållplatsen till bussen?

Nej, men du kan sända paketet från Matkahuoltos samtliga serviceställen.

Vad kostar det att sända en cykel?

Fraktpriset för cyklar beräknas på 55 kg oberoende av cykelns tumstorlek.

Jag vill sända fyra bildäck; hur ska de förpackas och hur fastställs priset?

Varje däck ska förpackas separat i plast eller däckpåsar, som säljs av Matkahuolto. Om däcket har fälgar ska de tejpas med papp innan de läggs i påsen. Spikdäck ska förpackas helt i papp. Priset är 59,90€. 

Är det möjligt att sända paket per postförskott via Matkahuolto?

Ja, det är möjligt. Vi kallar tjänsten bussförskott. För bussförskottsförsändelser debiteras förutom fraktavgiften en bussförskottsavgift.

Hur stora/tunga paket kan jag sända?

Ett paket får väga högst 55 kg och paketets storlek högst 150x70x80 cm eller 300x40x40 cm.

Inverkar resans längd på paketets fraktpris?

Nej.

Transporterar Matkahuolto djur?

Matkahuolto transporterar inte levande djur. Undantagsvis transporteras dock levande insekter, larver och maskar som används som agn samt levande kräftor under kräftsäsongen. Noggrannare bestämmelser om transport av djur finns på vår webbplats: 

Finns det särskilda anvisningar om sändning av livsmedel?

Lättförskämda livsmedel ska med fördel sändas som expresspaket. Då får avsändaren omedelbart veta när paketet kommer att vara framme på destinationsorten.

Har Matkahuolto kall- eller varmtransporter?

Matkahuolto har inte kall- eller varmtransporter och inte heller några förvaringsutrymmen för paket som kräver kyl- eller varmförvaring.

Vad är skillnaden mellan busspaket och expresspaket?

Transporttiden för busspaket är 24 h på direkta förbindelser och därtill 12 h för varje bussbyte. Expresspaket fraktas med första bästa tur eller den tur som avsändaren angett. Den angivna transporttiden inkluderar inte helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller helgfria lördagar. 

Kan jag betala min försändelse med kreditkort?

Ja, på Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala kontant, med Debit/Credit-betalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard. Hos Matkahuoltos ombud och paketserviceställe kan betalningssätten variera.

Inkluderar fraktpriset en försäkring? Om inte, kan en försäkring tecknas på Matkahuolto?

I fraktpriset ingår inte en försäkring. Du kan ta en tilläggsskyddsförsäkring upp till 1 700 euro från Matkahuolto. 

Transporterar Matkahuolto möbler, t.ex. soffor?

Paketet får väga högst 55 kg och storlek högst 150x70x80 cm eller 300x40x40 cm, vilket innebär att stora möbler, såsom soffor, matsalsgrupper o.d., inte kan transporteras. 

Måste avsändaren alltid betala transporten?

Frakten för busspaket kan betalas antingen av avsändaren eller av mottagaren. Närpaket, distributionspaket och expresspaket betalas alltid av avsändaren. 

Jag har sänt ett paket per bussförskott. Hur länge räcker det innan jag får pengarna på mitt konto?

Det tar fyra bankdagar att överföra pengarna på ditt konto.

Jag har hört att det är möjligt att sända paket till närbutiker. Vilka närbutiker gäller det?

Närpaket levereras till Matkahuoltos serviceställen samt till K-Market, R-Kiosk och andra Matkahuolto paketställen.

På dörren till min närbutik K-Market finns Matkahuoltos logo och en dekal med texten PostNord.  Vad står PostNord för?

PostNord MyPack-paket är en i Norden (Finland, Sverige, Norge och Danmark) fungerande paketservice riktad till distans- och nätförsäljningskunder. I Finland kan PostNord MyPack-paket avhämtas på närapå 1 400 ställen, dvs Matkahuolto, K-Market och andra Matkahuoltos paketpunkter. 


2) PAKET UNDER TRANSPORT  

Varför visar försändelseuppföljningen endast försändelsen och inga händelser?

Paketet har kommit till Matkahuolto men ännu inte lastats för transport.

Vad betyder Under distribution/distribuerat i försändelseuppföljningen? Får jag ett separat meddelande om att paketet har överlåtits?

Under distribution/distribuerat innebär att paketet kommer att utdelas till mottagaren under dagens lopp. Överlåtelsetidpunkten registreras inte separat.

Försändelseuppföljningen visar att paketets transport har tagit redan ett dygn. Varför har det inte ännu kommit fram?

Det är antagligen fråga om en försändelse till en ort som saknar direkt bussförbindelse. Då är transporttiden 24 h plus 12 h för varje bussbyte. Den angivna transporttiden inkluderar inte helgdagar, första maj, självständighetsdagen eller helgfria lördagar. 

Jag är inte säker på om mitt paket kommer att levereras till Matkahuoltos närmaste serviceställe eller närmaste paketpunkt. Kan jag kontrollera detta via försändelseuppföljningen?

Försändelseuppföljningen visar destinationsorten om försändelsen har skickats till Matkahuoltos serviceställe. Om det är fråga om ett MyPack- eller närpaket, och avsändaren har angett en paketpunkt som destinationsort, den slutliga destinationsorten syns på ”Noutopiste”. Då I uppföljningstjänsten anges som destinationsort detta Matkahuoltos serviceställe, varifrån paketet levereras till den paketpunkt som anges på adresskortet. Du kan hämta paketet när det finns datum och tid på “Noutopisteen tiedot”.

Jag har sänt ett paket till Sverige, kan jag följa hur försändelsen framskrider via försändelseuppföljningen?

Du kan följa hur paketet framskrider i Finland ända upp till Uleåborg. Hur paketet framskrider i Sverige måste du kontrollera på Bussgods Ab:s webbplats www.bussgods.se

3) ATT MOTTA PAKET

Hur får jag veta att en försändelse anlänt?

Då paketet anlänt får du ett SMS eller E-post.
 
Kan jag avhämta mitt paket innan jag fått ett ankomstmeddelande?

Ja, det kan du göra.

Jag har inte fått något meddelande. Hur kan jag kontrollera om mitt paket har anlänt?

Om du har paketets försändelsenummer kan du kontrollera om paketet anlänt via försändelseuppföljningen på vår webbplats eller genom att ringa Matkahuoltos pakettjänst på numret 0800 132582 (vardagar 7−21, lördag 9-17).

Kan jag avhämta ett paket som sänts på min mans namn?

Ja, det kan du, men du måste ha en fullmakt och ett identitetsbevis. 

Kan jag få ut mitt paket mot att jag visar ankomstmeddelandet?

Ankomstmeddelandet är inte tillräckligt för att vi ska kunna överlåta ett paket, utan du måste ha ett identitetsbevis och en fullmakt, om försändelsen inte är i ditt namn. 

Jag har fått en försändelse som jag själv ska betala. Vilka betalningssätt accepteras?

På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala kontant, med Debit/Credit-betalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard. Betalningssätten varierar mellan Matkahuoltos ombudsserviceställen.

Jag har fått ett paket per bussförskott. Kan jag kontrollera vad paketet innehåller innan jag betalar?

Du kan kontrollera paketets innehåll innan du betalar endast med avsändarens tillstånd, dvs. om avsändaren har angett detta på adresskortet. 

Kan jag som förälder avhämta ett paket som är adresserat till mitt minderåriga barn?

Ja, det kan du, men du måste bestyrka din identitet.

Hur länge förvaras mitt paket?

Försändelsen som transporteras inom Finland förvaras i 14 dygn, varefter de återsänds till avsändaren.

Vad kostar det att förvara ett paket?

Buss-, distributions- och expresspaket förvaras avgiftsfritt under dagen för ankomstmeddelandet och därpå följande fyra vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift på 6,90 €/vardag. Närpaket förvaras avgiftsfritt i 14 dygn, varefter de återsänds till avsändaren.

Kan jag hämta mitt paket direkt från bussen?

Paket som sänts som expresspaket kan avhämtas direkt från bussen om avsändaren har kommit överens om detta på avgångsorten och försändelsen inte omfattas av bussförskott.

Jag ska få ett paket som levereras hem till mig. Får jag ett meddelande om när det kommer?

Ja, vi skickar sms eller ringer upp privatpersoner som fått ett distributionspaket och kommer överens om när det ska levereras.

Varför fick jag inte mitt paket till det avhämtningsställe som ligger närmast min adress?

Vi levererar paketen till det avhämtningsställe som avsändaren anvisat. Buss- och expresspaket levereras till Matkahuoltos serviceställen. Närpaket levereras till Matkahuoltos paketpunkter eller till Matkahuoltos serviceställen.

I vissa postorder- och näthandlar kan du själv välja varifrån du vill avhämta paketet i samband med beställningen. Om det inte finns en sådan möjlighet eller du inte väljer detta alternativ, transporteras försändelsen till ett standardavhämtningsställe på basis av ditt postnummer. Standardavhämtningsstället är med några undantag det Matkahuolto-serviceställe eller paketpunkt som ligger närmast din adress. 

Jag upptäckte först hemma att paketets innehåll hade skadats. Hur kan jag söka ersättning?

Kontakta närmaste Matkahuolto inom 7 dygn, eller då kan du fylla i skadeståndsblanketten via webbsidan.

Om det skadade paketet innehåller en produkt som du beställt via postorderförsäljning eller näthandel ska du kontakta paketets avsändare. Denna svarar för att en skadeersättningsansökan görs eller för andra nödvändiga åtgärder. 

Vad händer med paketet om jag inte avhämtar det?

Paketet återsänds till avsändaren. Om inte heller avsändaren tar emot paketet, sänder Matkahuolto det för förstöring eller försäljning på offentlig auktion.

 

fi| sv| en