Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

ESTLAND, LETTLAND OCH LITAUEN

Distributionspaket till Estland

Distributionspaket till Estland kan skickas från alla Matkahuoltos egna serviceställen och ombudens serviceställen. Vi transporterar paketen så att de når fram på 2-4 vardagar och distribuerar dem ända fram till mottagaren överallt i Estland. Mottagaren meddelas alltid innan paketet distribueras. Distributionspaket till Estland kan också kombineras med en tjänst för avhämtning hos avsändaren.

Transporttid 2-4 vardagar
Maximivikt 30 kg
Maximimått Maximilängd 150 cm, längd + omkrets 300 cm.
Maximiantal paket per försändelse 1 kolli / försändelse
Betalara Avsändare
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet Omniva

Ankomstavi Mottagaren informeras per telefon om att paketet har anlänt och man kommer överens om en leveranstidpunkt. Telefonnummer måste alltid finnas
Pris se prislista
Begränsingar Paketet får inte innehålla levande djur, TFA, vapen,  fördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren

 

Närpaket till Baltikum

Transporttid 1-3 vardagar till destination i Baltikum
Maximivikt 30 kg
Maximimått Maximilängd 150 cm. maximivolym 0,126 m3. Maximilängd i Paketautomat 41 x 38 x 64 cm
Betalare Avändare
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet Omniva

Ankomstavi SMS, telefonnummer måste alltid anges. Granska möjliga landskod
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin. Paketet överlåts mot identitetsbevis.
Pris se prislista
Förvaring

Om mottagaren inte kan nås och paketet inte kan levereras, förvaras paketet avgiftsfritt den dag då ankomstavin sänds och därpå följande fyra vardagar. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, (paketautomat 7 dagar) varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, TFA, vapen,  fördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren
fi| sv| en