Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Paketräknare Priser Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Skadeståndsblankett

Villkoren om Matkahuoltos Pakettjänster och ersättning för skada ingår i . Synliga skador ska anmälas till en representant för fraktföraren omedelbart. I annat fall ska anmälan lämnas till fraktföraren skriftligen inom sju (7) dagar från det att godset mottagits. Söndagar och helgdagar beaktas inte vid uträkningen av tidsfristen. (40 a § i lagen om vägbefordringsavtal). Denna blankett kan användas som skriftlig anmälan.

En förutsättning för ersättning är att Matkahuolto har fastställt skadan och inspekterat det skadade godset och dess skyddande förpackning. Förpackningsmaterialet får inte förstöras före inspektionen.

Mottagaren kan komma överens om fastställandet och inspektionen av skadan med Matkahuoltos närmaste serviceställe eller Matkahuoltos kundservicecentral. Det kostar ingenting att ringa till kundservicecentralen, tfn 0800 132 582.

Till skadeståndsansökan ska bifogas en kopia av handelsfakturan eller kvittot och vid behov andra tilläggsutredningar. Skicka bilagorna till vahinkoilmoitus@matkahuolto.fi

Om försändelsen har försäkrats hos något annat bolag ska ansökan om skadestånd lämnas till försäkringsbolaget i fråga på försäkringsbolagets blankett.

Skadeståndsblankett

Varan var*

Tidtabeller och priser 0200 4000 Pakettjänstens betjäningsnummer 0800 132 582 Pakettjänstens betjäningsnummer för företag 020 710 5024
fi| sv| en