Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

NÄRPAKET

Närpaket är en tjänst som tagits fram särskilt för webbutiker och andra företag som skickar paket till konsumenter.

Transporttid Paketet transporteras till det paketserviceställe som ligger närmast mottagarens adress eller som avsändaren valt inom 1-3 vardagar.
Avsändnings- och avhämtningsställe Avsändning: Matkahuolto, Matkahuolto-ombud. Avhämtning: K-Market, R-Kiosk eller något annat paketserviceställe som samarbetar med Matkahuolto. Sök serviceställen.
Maximivikt 30 kg / försändelse
Maximimått Paketets maximivolym (längd x bredd x höjd) är 0,5 m3. Paketets Längden på en sida får vara högst 200 cm.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla till paketet: Bussförskott och tilläggsskydd.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett ankomstavi per sms när paketet kan avhämtas.
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en fullmakt.
Pris

se prislistan.

Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt i 14 dygn, varefter det sänds i retur till Matkahuoltos serviceställe på avsändningsorten på avsändarens bekostnad. I paketautomat förvaras paketet i 7 dygn, varefter det sänds i retur till Matkahuoltos serviceställe på avsändningsorten på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, skjutvapen, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

fi| sv| en