Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

EXPRESSFRAKT

Med expressfrakt transporteras försändelsen enligt tidtabell så att den i bästa fall är framme hos mottagaren på ett par timmar. Kan användas för försändelser av alla storlekar. 

Transporttid Paketet transporteras med första bästa bussförbindelse, beroende på avsändningsstället och destinationen i bästa fall på några timmar. Tidtabellen för paketet fastställs vid tidpunkten för avsändningen och avsändaren meddelas exakt när paketet är framme på destinationsorten.
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Mottagaren kan också hämta paketet direkt från bussen, om man har kommit överens om detta vid tidpunkten för avsändningen. Sök serviceställen.
Maximivikt 55 kg Om försändelsen innehåller flera paket får alla paket sammanlagt väga högst 100 kg.
Maximimått Paketets maximimått (längd x bredd x höjd) högst 300 cm. Paketets längden på en sida får vara högst 230 cm.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst fem paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare (eller mottagare, om mottagaren är Matkahuoltos avtalskund)
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning-distribution, ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Mottagaren får ett ankomstavi per sms när paketet kan avhämtas.
Avhämtning Paketet ska avhämtas på det serviceställe som anges i ankomstavin eller direkt från bussen, om man har kommit överens om detta vid tidpunkten för avsändningen. Paketet överlåts mot identitetsbevis. Identiteten kan styrkas med ett körkort, pass eller identitetskort som beviljats av polisen. Om paketet hämtas av någon annan än den mottagare som anges på adresskortet ska personen i fråga förutom identitetsbevis uppvisa även en . 
Pris

 se prislistan.

Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt 7 dygn. Därefter debiteras en förvaringsserviceavgift. Paketet förvaras i sammanlagt 14 dagar, varefter det sänds i retur till avsändaren, om inte annat överenskommits, på avsändarens bekostnad. Serviceavgift för förvaring

Begränsningar Bussförskott kan inte kopplas till tjänsten. Paketet får inte innehålla ömtåligt gods, farliga ämnen, levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

fi| sv| en