Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

DISTRIBUTIONSFRAKT

Med detta alternativ levereras försändelsen ända fram till mottagaren, då mottagaren är ett företag

Transporttid Paketet transporteras i regel inom 1 vardagsdygn och levereras till mottagaren följande vardag efter att det anlänt till destinationen. 
Avsändnings- och avhämtningsställe Matkahuolto och Matkahuolto-ombud. Paketet levereras till mottagaren. Sök serviceställen
Maximivikt 55 kg
Maximimått Paketets maximimått (längd x bredd x höjd) högst 300 cm. Paketets längden på en sida får vara högst 230 cm.
Maximiantal paket per försändelse En försändelse kan innehålla högst tio paket från en och samma avsändare till en och samma mottagare.
Betalare Avsändare
Tilläggstjänster Du kan koppla någon av följande tjänster till paketet: avhämtning, ömtåligt gods, farligt ämne eller tilläggsskydd. Tilläggstjänster.
Uppföljning

Du kan spåra paketet med hjälp av en försändelsekod över internet. Gå till försändelseuppföljningen

Ankomstavi Vid distribution till företag informeras inte mottagaren separat om att ett paket har anlänt, utan distributionen sker vardagar kl. 8–16. Vid distribution till konsumenter inforrmeras mottagaren per telefon om att paketet har anlänt och man kommer överens om en leveranstidpunkt.
Pris

se prislistan.

Förvaring

Paketet förvaras avgiftsfritt i 14 dygn, varefter det sänds i retur till Matkahuoltos serviceställe på avsändningsorten på avsändarens bekostnad.

Begränsningar Paketet får inte innehålla levande djur, lättfördärvliga produkter eller innehåll som strider mot transportvillkoren.

 

fi| sv| en