Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

TILLÄGGSTJÄNSTER

Bussförskott

Bussförskott är en tjänst som motsvarar postförskott. Ett paket som sänds som bussförskott överlämnas till mottagaren först efter att han eller hon har betalat det förskottsbelopp som avsändaren har antecknat på adresskortet. Bussförskottet betalas in på avsändarens bankkonto då mottagaren har avhämtat försändelsen. Betalningstiden är fyra bankdagar efter att försändelsen har överlåtits till mottagaren. Bussförskottstjänsten kan kopplas till Busspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket och Expresspaket.

Ömtåligt gods

Om paketet innehåller föremål som lätt går sönder lönar det sig att skicka paketet som ömtåligt gods. Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med Matkahuoltos etiketter med texten ”Ömtåligt”. Läs förpackningsanvisningarna.

Tjänsten Ömtåligt gods kan kopplas till Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket.

Farligt ämne (TFÄ)

Innehåll som klassificeras som farligt ämne kan transporteras med vissa villkor och begränsningar. Läs anvisningarna om farliga ämnen. Länk till TFÄ-anvisningarna.  
Ömtåligt gods ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter, och paketet ska förses med TFÄ-etiketter enligt anvisningarna. Läs förpackningsanvisningarna.

TFÄ-tjänsten kan kopplas till Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket.

Tilläggsskydd

Vi rekommenderar att värdefulla försändelser försäkras med tilläggsskydd.

Försäkringen gäller i Finland från och med det att paketet har mottagits för transport till dess att det överlåts till mottagaren. Försäkringen täcker också omedelbar returnering av försändelsen, då den av någon orsak inte kan levereras till mottagaren.

Ersättningsgrunden i tilläggsförsäkringen är värdet av handelsfakturan för den produkt som ska transporteras och transportavgiften eller produktens verkliga värde och transportavgiften. Maximiersättningen är 1 700 euro/försändelse. Tilläggsförsäkringen innehåller ingen självrisk. För att den försäkrade försändelsen ska kunna ersättas förutsätts att beloppet av den förorsakade skadan kan fastställas. Synliga skador ska anmälas skriftligt innan försändelsen kvitteras av mottagaren. Dolda skador ska anmälas skriftligt inom 7 dagar från det att försändelsen överlåtits. Förmånstagare ska ansöka om ersättning hos Matkahuolto skriftligt inom sex månader från skadan.
Pengar, värdepapper, ädelmetaller, smycken av ädelmetall, pärlor, ädelstenar, konstverk och levande djur omfattas inte av tilläggsförsäkringen. Tilläggsskyddet omfattar inte skador som beror på försenad transport eller andra förluster.

Försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ska förpackas tillräckligt väl och på det sätt som innehållet förutsätter. Läs förpackningsanvisningarna.

Skador på försändelser som försäkrats med tilläggsskydd ersätts med stöd av Varutransportförsäkringen, allmänna försäkringsvillkor KU 05, 1.10.2008, helförsäkring. Närmare begränsningar anges i Pohjolas Varutransportförsäkring, allmänna försäkringsvillkor KU 05, punkt KU 7 Begränsningar.

Tilläggsskydd kan kopplas till Närpaket, Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket. Försäkringen kan dock tecknas endast för sådana försändelser som innehåller ett paket.

Stor försändelse

Ett paket transporteras som stor försändelse om ett enda mått på paketet överstiger 1,5 m eller om summan av paketets maximilängd och omkrets blir mer än 2,4 m.
Tjänsten Stor försändelse kan kopplas till Busspaket, Expresspaket och Distributionspaket, men inte till Närpaket.

fi| sv| en