Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Företagsinformation

Oy Matkahuolto Ab är ett finländskt service- och marknadsföringsföretag inom busstrafiksektorn. Matkahuoltos huvudsakliga affärsområden är Rese- och Pakettjänster, och därutöver bedriver företaget café- och kioskverksamhet på sina serviceställen.

Resetjänsterna går ut på att tillhandahålla och utveckla mångsidiga resetjänster inom kollektivtrafiken, bland annat riksomfattande tidtabells- och resekortssystem. Inom ramen för Pakettjänsterna driver och utvecklar Matkahuolto ett pakettransportsystem som bygger på busstrafiken. Via detta kan konsumenter och företag skicka paket inom landet och tack vare Matkahuoltos samarbetsnätverk över hela världen.

Matkahuolto har 50 egna serviceställen och en personal på 700 personer. Med alla samarbetspartner inräknade erbjuds Matkahuoltos tjänster allt som allt på nästan 2 000 serviceställen.

Trimico Oy är ett dotterbolag till Oy Matkahuolto Ab. Dess huvudverksamhet utgörs av planering, tillverkning och uthyrning av bakgrundsprogram för affärsverksamheten.

 

fi| sv| en