Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar

Matkahuolto behöver olika uppgifter som i dataskyddsförordningen klassificeras som personuppgifter för att tillhandahålla rese- och pakettjänster för sina kunder och betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Insamlingen och behandlingen av uppgifter grundar sig beroende på behandlingssituationen på efterlevnad av lagstadgade skyldigheter, avtal, samtycke och/eller ett berättigat intresse.

Matkahuolto följer principerna för dataskyddet i behandlingen av uppgifter: behandlingens lagenlighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, uppgifternas korrekthet, lagringsminimering, uppgifternas integritet och konfidentialitet samt den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet. Matkahuolto svarar också för att underleverantörerna behandlar uppgifter på samma sätt som Matkahuolto.

Behandlingen av personuppgifter i olika situationer beskrivs i Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar, vilka kan läsas via länkarna nedan.

Förfrågningar som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter, till exempel begäran om granskning av egna uppgifter, kan framföras skriftligt, per post och per e-post. Förfrågningar kan skickas till adressen: tietosuoja@matkahuolto.fi och Oy Matkahuolto Ab, Kundservicecentralen, PB 111, 00201 Helsingfors

Matkahuoltos dataskyddsbeskrivningar

Registret över innehavare av resekort och passageraruppgifterna för engångsbiljetter

Pakettjänster och myndigheternas tillståndshandlingar

fi| sv| en