Facebook Twitter

På svenska | In English

Pakettipalvelut yksityisille

Kuljetusvahingot

 

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä reklamaatio rahdinkuljettajalle välittömästi tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon. (TKSL § 40a)

Vahingosta voit ilmoittaa

  • Sähköisellä vahingonkorvaushakemuksella. Jos haluat tulostaa hakemuksen, käytä selaimen tulostustoimintoa ennen Lähetä-napin painamista. Toimita skannatut liitteet: vahinkoilmoitus, laskukopiot/kuitit, mahdollinen lisäselvitys ja kuvat osoitteeseen vahinkoilmoitus@matkahuolto.fi. Merkitse jokaiseen liitteeseen lähetysnumero, ja kerro sähköpostissa yhteystietosi, ja että olet lähettänyt sähköisen korvaushakemuksen. Jos et voi skannata liitteitä, voit lähettää ne myös postitse osoitteeseen Oy Matkahuolto Ab, Vahingonkorvaushakemukset, PL 111, 00201 Helsinki.
  • Postitettavalla hakemuksella. Täytä ja tulosta hakemus ja lähetä se liitteineen osoitteeseen Oy Matkahuolto Ab, Vahingonkorvaushakemukset, PL 111, 00201 Helsinki.

Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on Matkahuollon toimesta todettu. Vahingoittunutta tavaraa, pakkausta ja suojamateriaaleja ei saa hävittää, koska Matkahuolto tarkastaa ne. Toimita vahingoittunut tavara ja pakkaus lähimpään Matkahuoltoon tai sovi vahingon toteamisesta ja tarkastamisesta Matkahuollon kanssa.

Varmista antamillasi täsmällisillä tiedoilla nopea ja joustava korvauskäsittely.

Jos lähetys on muualla vakuutettu, tee ilmoitus vahingosta kyseiseen vakuutusyhtiöön.

Matkahuollon korvauskäytäntö noudattaa tiekuljetussopimuslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Matkahuollon vastuu rajoittuu seuraavasti:

a) Jos rahtilähetys katoaa tai vahingoittuu kokonaan, suoritetaan korvaus käyvän arvon mukaan, kuitenkin enintään Tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti sekä lisäksi korvataan kuljetukseen liittyvät Matkahuollon perimät maksut.

b) Jos rahtilähetys vähenee tai vahingoittuu osittain, korvataan käyvän arvon mukaan, kuitenkin enintään Tiekuljetussopimuslain enimmäiskorvausvastuun mukaisesti tavaran vähentynyttä tai vahingoittunutta osaa kohti. Lisäksi korvataan kuljetukseen liittyvät Matkahuollon perimät maksut vähentymistä ja vahingoittumista vastaavalla osuudella.

Jos tavarasta maksetaan käyvän arvon mukainen korvaus, tavaran omistusoikeus siirtyy Matkahuollolle.

Mikäli kadonneeksi ilmoitettu ja korvattu tavara myöhemmin löytyy tai sen olinpaikka selviää, on siitä ilmoitettava välittömästi Matkahuoltoon. Kaikista kadonneista lähetyksistä tehdään rikosilmoitus.

Pakettipalvelujen ilmainen neuvontapalvelu: 0800 132 582 ma-pe klo 8.00-18.00